Bölden

Bokningskrav

För att få boka Bölden skall följande krav fullföljas:

Bokning

Bokning av Bölden sker via TF:s egna bokningssystem, så man behöver i praktiken också inloggningsuppgifter till TF:s hemsidor för att kunna boka Bölden. Rättighet att boka Bölden tilldelas konton manuellt, och görs vanligtvis direkt efter att man deltagit i Böldenskolningen. Misstag kan dock ske, så om du inte kan boka Bölden men vet att du har gått Böldenskolningen, vänligen kontakta Bödlarna.

>> BOKA BÖLDEN HÄR <<